Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO dla firmy RBJ Prąd ze Słońca Monika Żurowska

Administrator danych osobowych:
Monika Żurowska
Firma: RBJ Prąd ze Słońca
Adres: ul. Główna 2B, 33-111 Koszyce Małe
NIP: 873 122 1895

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • Zawarcie i realizacja umowy: przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług oferowanych przez firmę RBJ Prąd ze Słońca, w szczególności do:
  Kontaktu z Panią/Panem w celu ustalenia szczegółów umowy,
  Wykonania usługi montażu instalacji fotowoltaicznej,
  Wystawiania faktur i rozliczeń,
  Zapewnienia obsługi posprzedażowej.
 • Realizacja obowiązków prawnych: przetwarzanie danych może być konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, np. obowiązków podatkowych lub rachunkowych.
 • Marketing bezpośredni: przetwarzanie danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego firmy RBJ Prąd ze Słońca, tj. przedstawiania ofert i informacji o produktach i usługach firmy, wymaga Pani/Pana zgody.
 • Archiwizacja: przetwarzanie danych może być uzasadnione celem archiwizacyjnym, dla zabezpieczenia interesów prawnych administratora.Podstawą prawną przetwarzania danych jest:Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona przez Panią/Pana zgoda (w przypadku marketingu bezpośredniego).

Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o rachunkowości i kodeksu cywilnego.

Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych:
W związku z przetwarzaniem przez firmę RBJ Prąd ze Słońca Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych: ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do informacji o sposobie ich przetwarzania.
 • Prawo do sprostowania danych: ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub nieaktualne.
 • Prawo do usunięcia danych: ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, m.in. w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane, lub gdy wycofa Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: ma Pani/Pan prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych sytuacjach, np. gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych lub gdy sprzeciwia się Pani/Pan przetwarzaniu.
 • Prawo do przenoszenia danych: ma Pani/Pan prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i nadającej się do odczytu formacie oraz prawo do żądania przekazania tych danych innemu administratorowi.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych.

Realizacja praw:
W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt z firmą RBJ Prąd ze Słońca:
Telefonicznie: 602 671651
Mailowo: prad.tarnow@gmail.com
Listownie: ul. Główna 2B, 33-111 Koszyce Małe

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu.